ความปลอดภัยในการให้ข้อมูลส่วนตัว จากการใช้แอปต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ

nowmobilemarketing.com  > แอปพลิเคชัน >  ความปลอดภัยในการให้ข้อมูลส่วนตัว จากการใช้แอปต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ

ความปลอดภัยในการให้ข้อมูลส่วนตัว จากการใช้แอปต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ

การใช้โทรศัพท์มือถือ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้คน หากขาดมือถือไปการทำงาน, กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำการนัดหมาย หรือบันทึกไว้ จะเป็นเรื่องยากทันที ในอดีตเรายังสามารถจำเบอร์เพื่อนสนิท หรือบุคคลสำคัญที่เรามักติดต่อกันเป็นประจำ แต่ในปัจจุบันรูปแบบการจดจำเปลี่ยนไป เราสามารถทำการบันทึกรายชื่อ หรือเบอร์ติดต่อในโทรศัพท์มือถือทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้น การป้อนข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราสนใจถูกป้อนเข้าไปในระบบต่าง ๆ ของโทรศัพท์ ซึ่งเรียกกันเป็นคำสั้น ๆ ว่า แอป App (Application) ยิ่งใช้โทรศัพท์มือถือเข้าถึง แอป ต่าง ๆ มากขึ้นทำให้ความปลอดภัยในข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ลดน้อยลง หรือไม่  

แทบทุก แอป ที่เราทำการดาวน์โหลดเข้ามาใช้บนโทรศัพท์มือถือจะขอข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทะเบียนทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้งานหากตอบปฏิเสธการให้ข้อมูล ก็จะไม่สามารถเข้าใช้บริการในแอปเหล่านั้นได้ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางแอปได้รับไปจะนำไปพัฒนา , ทำการตลาด หรือจะนำไปขายให้กับผู้ผลิตแอปรายอื่น ๆ ก็มีความเป็นไปได้ เพราะทันที่เราใส่ข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่แอปต่าง ๆ ต้องการให้กรอก ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แอป ก็อาจะมีโอกาสถูกเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าอื่น ๆได้ ยกตัวอย่างเช่น หากเราสนใจในเฟอร์นิเจอร์ เพื่อตกแต่งบ้าน เราทำการค้นหาไปยัง แอปช้อปปิ้งออนไลน์ ต่าง ๆ เมื่อดูเสร็จแล้วเราลองไปเล่น ยังแอปอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ หากแอปไหนมีโฆษณาภายในแอป เราก็จะเห็นรายการขายของ, รูปภาพ เฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องมาคอยแนะนำให้เรากลับเข้าไปซื้อของประเภทนั้น ๆ ในแอปอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา นั้นคือข้อมูลที่เราสนใจถูกบันทึก และนำมาส่งต่อให้กับแอปอื่น ๆ เพื่อทำการตลาดนั่นเอง แล้วเราจะรับมือกับเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร

“คุณยอมรับหรือไม่ ในข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว” ประโยคนี้มักถูกถามเสมอ โดยจะมาในลักษณะบังคับให้เรากดยอมรับเพื่อที่จะสามารถใช้งานแอปนั้นได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยหากเราจำเป็นที่จะต้องใช้แอปเหล่านั้น การอ่านข้อกำหนดต่าง ๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวคือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะก่อนที่เราจะกรอกข้อมูล อย่างน้อยเราจะพอทราบได้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าบริษัทเหล่านี้จะนำข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราไปใช้ในทางใดได้บ้าง หากเป็นแอปที่เกี่ยวกับธนาคารการเงินต่าง ๆ การอ่านข้อกำหนดการให้ข้อมูลก่อนที่จะกดยอมรับ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการโอน และธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ เกิดขึ้นได้ง่าย และรวดเร็ว การดาวน์โหลดแอปต่าง ๆ การสังเกตที่ช่องผู้ผลิต หรือนักพัฒนาตรงรายละเอียดของแอปจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่า แอปเหล่านั้นมีความปลอดภัยจริงหรือไม่

ปัจจุบันเป็นเรื่องเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องให้ข้อมูลความเป็นส่วนตัว และกดยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ ในแอป เพื่อที่จะใช้แอปเหล่านั้นได้ หากจะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือแอปต่าง ๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ แต่อาจจะไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิต เพราะเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีมาเพื่อความสะดวกสบาย แต่ต้องแลกมากับความเป็นส่วนตัวของเราที่ลดน้อยลงจากการให้ข้อมูล ดังนั้นการอ่านข้อกำหนดและการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัยในการให้ข้อมูลส่วนตัว จากการใช้แอปต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ