| 0 Comments

ความปลอดภัยในการให้ข้อมูลส่วนตัว จากการใช้แอปต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ

การใช้โทรศัพท์มือถือ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้คน หากขาดมือถือไปการทำงาน, กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำการนัดหมาย หรือบันทึกไว้ จะเป็นเรื่องยากทันที ในอดีตเรายังสามารถจำเบอร์เพื่อนสนิท หรือบุคคลสำคัญที่เรามักติดต่อกันเป็นประจำ แต่ในปัจจุบันรูปแบบการจดจำเปลี่ยนไป เราสามารถทำการบันทึกรายชื่อ หรือเบอร์ติดต่อในโทรศัพท์มือถือทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้น การป้อนข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราสนใจถูกป้อนเข้าไปในระบบต่าง ๆ ของโทรศัพท์ ซึ่งเรียกกันเป็นคำสั้น ๆ ว่า แอป App (Application) ยิ่งใช้โทรศัพท์มือถือเข้าถึง แอป ต่าง ๆ มากขึ้นทำให้ความปลอดภัยในข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ลดน้อยลง