| 0 Comments

New Normal อาชีพใหม่สร้างได้จากโทรศัพท์มือถือ

ผลกระทบจากโรคระบาดไวรัส โควิท-19ทำให้เราต้องรักษาระยะห่างจากทางสังคม ลดการสัมผัส เว้นระยะห่างในการทำงาน การขึ้นลิฟท์ การทานอาหาร รวมไปถึงเกิดผลกระทบในหน้าที่การงาน อาชีพหลายอย่างต้องหยุดชะงักลง งานบริการบางอย่างไม่สามารถทำได้ และยังมีผลกระทบอื่น ๆ อีกมาก นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด New Normal New Normal แปลตรงตัวได้ว่า ภาวะปกติแบบใหม่ ในช่วงเวลานี้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือใช้งานที่จำเป็นสำหรับทุกคน เราไม่ได้ใช้แค่โทรออกหรือรับสายความเป็น การเชื่อมต่อบนโลกออนไลน์ทำให้โทรศัพท์มือถือเป็นสะพานพาให้เราได้เห็นเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ตามความต้องการของเราแค่พิมพ์ข้อความ หรือปัญหาที่เรากำลังสนใจอยู่ จะได้ผลลัพธ์จากการค้นหามากมาย ในภาวะปกติแบบใหม่นี้ โทรศัพท์มือถือสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ