| 0 Comments

Math Exercises for the Brain พัฒนาสมองเพิ่ม IQ

เราจะมาย้อนดูเกมลับสมองสำหรับมือถือชื่อ Math Exercises for the Brain ชื่อดังเดิมคือ Quick Brain Math and Puzzle พัฒนาโดย (Andrei & Aleksandr Krupiankou) อยู่ในหมวด การศึกษา, เกมลับสมอง ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสมอง  เหมาะกับทุกวัยไม่ได้เหมาะเฉพาะกับเด็กนักเรียนนะขอบอก เรียนจบแล้วสมองจะเฉื่อยชาลง วัยเรียนทั้งระดับมัธยม อาชีวะ หรือมหาวิทยาลัย ที่ต้องเรียนทุกวันสมองก็ได้คิดแก้สมการทางคณิตศาสตร์ ฝึกหัดจิตใจให้วิเคราะห์หาเหตุผล สมองได้ออกกำลังทุกวันจนเป็นนิสัย ที่คอยจะหาคำตอบกับสิ่งรอบข้างอยู่เสมอ