| 0 Comments

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Robot Vacuum cleaner แก็ดเจ็ตที่ต้องมี

งานทำความสะอาดบ้านเป็นงานที่ทำได้ทั้งวันไม่มีหมด งานกวาดบ้าน ถูบ้านเป็นงานพื้นฐานที่คนรักาความสะอาดมักจะต้องทำกันอยู่เป็นประจำ โดยงานกวาดบ้านถ้าจะให้ดีการมีเครื่องดูดฝุ่นจะเป็นตัวช่วยให้งานนี้สะดวกและสะอาดมากขึ้น ปัจจุบันมีนวัตกรรมเครื่องดูดฝุ่นที่จะคอยมาช่วยทุ่นแรงคนทำงานบ้านมากขึ้นเราเรียกกันสั้น ๆ ว่า หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น (Robot Vacuum cleaner) คือเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง เพียงแค่เราเปิดสวิตช์ที่เครื่อง เครื่องก็จะวิ่งไปไปทำความสะอาดด้วยตัวเอง โดยจะวิ่งไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ให้มากที่สุด หากมีการชนสิ่งหรือกีดขวาง หรือต้องเดินมาบริเวณขอบบนที่สูง เครื่องก็จะมีเซ็นเซอร์หยุดโดยจะทำการถอยหลังและเปลี่ยนทิศการดูดฝุ่นไปยังทิศอื่นแทน การเลือกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมาใช้งาน สิ่งสำคัญคือขนาดของห้อง เพราะหากห้องที่มีพื้นที่กว้าง เครื่องควรจะมีขนาดและแรงดูดที่มากพอสมควร หากเลือกเครื่องไม่ตรงกับขนาดของห้องจะทำให้การดูดฝุ่นไม่สะอาด และทำให้เราอาจจะต้องมาเหนื่อยกับการทำความสะอาดเพิ่มเติม บางรุ่นยังสามารถที่จะทำแผนที่ทางมือถือโดยเราสามารถกำหนดทิศทางในการเดินของเครื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นมากที่สุด และไม่มาดูดวนซ้ำ