| 0 Comments

AWG เทคโนโลยีที่โลกต้องการ

หลายท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่า ประเทศอิสราเอลนั้นเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างไปทางแห้งแล้งอย่างรุนแรง เพราะมีสภาพอากาศแบบทะเลทราย ทำให้ยากต่อการที่จะหาน้ำมาอุปโภค และบริโภค รวมทั้งการนำน้ำไปใช้ในการเกษตร แต่แล้วก็ได้มีบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศอิสราเอลเองได้สร้างโปรเจค Water-gen ออกมาตัว Gadget สุดล้ำ หรือจะเรียกว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกอย่าง AWG ขึ้นมา ซึ่งตัวเครื่องที่ว่านี่สามารถที่จะฟอกอากาศโดนการดึงน้ำจากในอากาศมาแปลงเป็นน้ำสะอาดให้สามารถใช้ดื่มได้นั่นเอง เครื่องผลิตน้ำสุดล้ำเพียงแค่ฟอกอากาศ AWG สำหรับตัวเครื่อง AWG นั้นเรียกว่าสามารถลดปัญหาภายในประเทศของอิสราเอลเอง และยังสามารถช่วยประเทศต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกันได้เป็นอย่างมาก เพราะตัวเครื่อง AWG นั้นนอกจากจะดึงเอาความชื้นในอากาศมาเปลี่ยนเป็นน้ำสะอาดแล้วยังรวบยอดฟอกอากาศไปในตัวเพื่อเอาฝุ่น และสิ่งสกปรกออก จากนั้นก็เก็บน้ำด้วยระบบหลอด UV ที่คงความสดชื่นของตัวน้ำดื่มเอาไว้