| 0 Comments

เกม Command and Conquer: Red Alert (Yuri Revenge)

เกมแนวแผนการรบที่เรียกกันว่า RTS (Real Time Strategy) โดยผู้เล่นจะต้องทำการเก็บสะสมทรัพยากร มาเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนาประชากร หรือผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันเมือง และใช้ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม เกมนี้เป็นที่นิยมกันมากในช่วงยุค 90 โดยหนึ่งในเกมที่โด่งดัง และมีผู้เล่นทั้งใน และต่างประเทศ นั่นคือเกม Command and Conquer: Red Alert (Yuri Revenge) เกมนี้ในบ้านเราเรียกกันสั้น ๆ ว่า ยูริ (Yuri) หรือ