| 0 Comments

MI Body Composition Scale 2

เชื่อว่าทุกคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรง ซึ่งการจะทำให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพดีและแข็งแรงได้นั้น เราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง เช่น อยากมีรูปร่างที่สมส่วนขึ้น อยากผ่อนคลายความเครียดมากขึ้น และอีกหลายวิธีที่เราสามารถค้นหาได้ในโลกออนไลน์ แต่สิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวติดตามคอยบอกเราได้ว่าการออกกำลังกายเรานั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน นั้นคือ การชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักในท้องตลาดมีมากมาย ทั้งในรูปแบบ เข็มโดยที่แป้นน้ำหนักจะหมุนไปตามน้ำหนักตัวเรา หรือจะเป็นแบบดิจิตอลที่จะบอกหน่วยและมีจุดทศนิยม ให้เราทราบเพื่อความละเอียดในติดตามการควบคุมน้ำหนักของเราได้ดีขึ้น แต่ถ้าให้ดีในการควบคุมน้ำหนักเราควรที่จะต้องคำนวณ BMI (Body Mass Index ดัชนีมวลกาย) โดยจะเป็นตัวเลขที่ใช้ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ มาคำนวณเป็นภาพรวมว่าเราอยู่ในเกณฑ์ ผอม ปกติ หรืออ้วน นั้นก็จะทำให้เราเข้าใจสภาพร่างกายของเราได้ดีขึ้นไปอีก