| 0 Comments

Apple Watch นาฬิกาที่ไม่ใช่นาฬิกาแต่เป็นผู้ช่วยชีวิต

อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ หรือ Wearables แม้ว่าหลายคนจะซื้อไปใส่ด้วยเหตุผลด้านแฟชั่นความงาม แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ซื้อไปใส่เพื่อสุขภาพจริง ๆ และไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการลดน้ำหนัก เพราะมันสามารถช่วยให้เขารอดพ้นจากช่วงเวลาความเป็นความตายได้เลย ในช่วงแรกที่นวัตกรรมอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ (Wearable) ได้เปิดตัวออกมา หลาย ๆ คนมองว่าเจ้าสิ่งนี้เป็นเพียงแค่เครื่องประดับที่ให้อารมณ์ด้านเทคโนโลยี และซื้อไปใส่ด้วยเหตุผลด้านแฟชั่นความงามเท่านั้น แต่ด้วยการพัฒนาไอเดียทางนวัตกรรมให้กลายมาเป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ เช่น ระบบการโทรออกอัตโนมัติเมื่อตรวจจับการล้ม หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเต้นผิดปกติของหัวใจ ทำให้หลาย ๆ คนเริ่มมองเห็นความสำคัญกันมากขึ้น โดยหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากนั่นคือ Apple Watch นอกจาก Apple Watch จะเป็นนาฬิกาอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ